Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 600,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
21.06.2019
nová prodejna QUICK SHOES České Budějovice (OC Mercury)!
Vážení zákazníci, v pátek 10. 5. 2019. jsme pro Vás otevřeli novou prodejnu QUICK SHOES v Českých Budějovicích.  Prodejna se nachází v OC Mercury (m... číst celé
21.06.2019
prodejna QUICK SHOES České Budějovice (OC Čtyři Dvory) - změna!
Vážení zákazníci, v pondělí 11.2. bude dočasně přerušen provoz prodejny QUICK SHOES v Českých Budějovicích M. Horákové.  Jako výdejní místo pro přep... číst celé
21.06.2019
nová prodejna DĚTSKÁ OBUV Písek!
Vážení zákazníci, v pondělí 25. 2. 2019. jsme pro Vás otevřeli novou prodejnu DĚTSKÁ OBUV v Písku. Prodejna se nachází na adrese Budějovická 103/1. ... číst celé
Zobrazit všechny novinky

  PŘI OBJEDNÁVCE 

NAD 600,- DOPRAVA

ZDARMA!

Díky platební bráně ComGate podporujeme velké množství platebních metod. Více o konkrétních metodách se dozvíte zde.

Slevu lze uplatnit vepsáním prvních 6 číslic karty zařazené v programu do pole „Slevový kupón“ v nákupním košíku.

Na našem eshopu můžete uplatnit slevu na sphere card na nezlevněnou obuv. Sleva platí i v kamenných prodejnách. Pokud budete chtít slevu uplatnit, je třeba napsat do poznámky k objednávce 13ti místné číslo karty pro ověření platnosti. Sleva je 5% na standartní kartu a 10% na VIP.

V nabídce obuv oceněná značkou kvality!

Obuv prodáváme souběžně s kamennými prodejnami, může se tedy stát, že Vámi vybraná velikost nebo zboží již bude vyprodané. Pokud se tak stane, částku Vám vrátíme zpět nebo Vám nabídneme adekvátní náhradu.

 1. Úvod
 2. Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti:

V + J OBUV, s. r. o
se sídlem: Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice 
IČ: 25172221, DIČ: CZ25172221
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7626
(dále též jen „prodávající“)

I. Obecná ustanovení

 1. Prodávajícíodevzdá kupujícímu předmět koupě (dále též jen „zboží“) v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý́.
 2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí (při samoobslužném prodeji po zaplacení kupní ceny) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

II. Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který́ pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

III. Práva z vadného plnění

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. (Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz čl. IV. níže.
 2. Ustanovení čl. 3 se nepoužije:
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci (zboží).

Požádá-li o to kupující,potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případěvadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plněnívýrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

 1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledemk povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li tomožné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívá pro opakovaný́ výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravuzboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novézboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebože by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupujícívadu sám způsobil.
 5. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místopráva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

IV. Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý́ účel nebo že si zachováobvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může býtposkytnuta i na jednotlivou součást zboží.
 2. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu,než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
 3. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu.
 4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

V. Uplatnění práv

 1. Práva z vady i práva ze záruky za jakost (dále též jen reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno.
 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortimentprodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. V provozovně musí být po celou provoznídobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký́ způsobvyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravya době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřenápodle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

VI. Působnost reklamačního řádu

 1. V případech, kdy prodávající prodává zboží osobě, která je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě tyká také podnikatelské činnosti takové osoby (podnikatele), se namísto ustanovení toho reklamačního řádu uplatnípříslušná právní úprava, tento reklamační řád se tedy na takové případy nevztahuje.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Dojde-li ke změně právních předpisů, ze kterých tento reklamační řád vychází tak, že jeho ustanovení se dostanou do rozporu s platným a účinným právním předpisem, má před zněním reklamačního řádu bez dalšího přednost takový́ právní předpis.
 2. Přílohou tohoto reklamačního řádu je vzorový reklamační protokol.
 3. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01. 01. 2018.

V naší nabídce najdete:

                           

a mnohé další zastoupené značky ...

 

V+J OBUV, s. r. o. 

Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice

IČ: 25172221 DIČ: CZ25172221

 

    www.vjobuv.com

Grey Facebook Icon   facebook.com/vjobuv

    603 510 189                                  (08.00 - 16.00)

© V+J OBUV, s. r. o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.